21 Grams - gruppen

Produkter

PostSort är samlingsnamnet för våra produkter inom adressering.
Vi levererar allt ifrån separata programvaror för sortering av adressfiler till kompletta adresseringslösningar med både programvara, hårdvara och installation.

Genom att PostSort fokuserar all databearbetning till kontoret blir stilleståndstiden vid byte av produktion minimal, vilket leder till bättre kvalitet och ökad lönsamhet. Våra produktionssystem (inkjet-system) är mobila och väldigt enkla att flytta mellan olika produktionslinjer, vilket bidrar till minskad investeringskostnad när verksamheten utökar med adresseringstjänster. Storleken på våra kunder spänner mellan ett par anställda upp till flera hundra. Gemensamt är dock att de alla har behov av att kunna sortera och adressera produkter effektivt.